نظر تجارتی دارای اهمیت است زرشک یا بربریس Berberis SP. از گیاهان راسته آلاله Ranals
بوده، و جزء تیره زرشکیان می باشد . این گیاه نهاندانــه دولپه أی و جدا
گلبرگ است.در کم آبی طاقت زیاد دارد برگ زرشک تخم مرغی شکل و سر نیزه
ایسبز تیره و مزه آن ترش است که در برخی درختان صافو در برخی دیگر دندانه
دار است برگ ها در سطح رویی بدون روزنه می باشند گل زرشک به صورت مجتمع و
خوشه ای و هر گل دارای شش کاسبرگ ،شش گلبرگ (جدا گلبرگ)شش پرچم و تخمدان و
برچه است و رنگ این گلها نیز زرد رنگ است میوه زرشک به صورت نا شکوفا و
خوشه ای که بسیار زیبا از شاخه آویزان می شود که نخست سبز و کم کم زرد و
هنگامی که کاملا رسید سرخ و بسیار خوشرنگ می شود    رشد رویشی گیاه زرشک
در دمای 18-15 درجه سانتیگراد بوده و در مناطق مختلف معمولاً در ماههای
فروردین اردیبهشت آغاز می شود. گلدهی زرشک در گرمای حدود 23-19 درجه
سانتیگراد در حدود اردیبهشت ماه در روی درخت به صورت خوشه ای آویختخ پیدا
می شود هر خوشه بین 25-15 گل دارد .http://www.mommymethod.com/wp-content/uploads/2009/05/barberry-leaves-and-fruits.jpg
میوه در ماههای مهر و آبان رسیده و
آماده برداشت می شود  در حرارتهــأی حدود 11-7 درجه سانتیگراد دوره
زندگی نهفته یا خواب گیاه آغاز می گردد. این گیاه نسبت به زمستانهای
طولانی مقاوم بوده و تا فرا رسیدن گرمای حدود پانزده درجه سانتیگراد در
زندگی نهفته به سر می برد همان گونه که مشاهده می شود تغییرات دما تاثیر
بسزایی در چرخه زندگی گیاه دارد. همچنین عواملی مانند جنس خاک، PH
خاک، مقدار نمکهای موجود در خاک، آبیاری ،‌ تغذیه از مواد معدنی و عوامل
محیطی دیگر نیز در چرخه زندگی این گیاه موثرند. مناسبترین وضعیت رشد و نمو
زرشک در خاکهای آهکی با بافت لومی، لومی – شنی و یا حتی شنی – لومی مشاهده شده است . این گیاه می تواند خاکی با PH حدود 9 را تحمل کند.درختچه زرشک -Barberry tree

 زرشک در خاکهای آهکی سبک به خوبی رشد میکند و تا حدودی نسبت به شوری آب و خاک سازگار است ، و شوری خاک را نیز تا EC
حدود 5.5 میلی موز تحمل می کند. گیاه زرشک در خاکهای غنی از مواد غذایی
مورد نیاز ، رشد بهتر و محصول دهی بیشتری دارد، اما نسبت به فقر غذایی خاک
نیز تا حد نسبتاً زیادی مقاوم است. زرشک در برابر کمبود آب نیز از خود
مقاومت نشان می دهد ولی میزان آبیاری مناسب در برداشت میوه های درشت تر و
گوشتی تر تاثیر به سزایی دارد.

 

  درختچه
های زرشکی که در ارتفاعات بیش از هزار متر و نیز در مناطقی با زمستانهای
نسبتاً سرد و طولانی می رویند از رشد بیشتر و محصول دهی بهتری
برخوردارند. به همین دلیل مناطق کوهپایه أی که دارای چنین شرایط و نیز خاک
سبک هستند، برای پرورش زرشک بسیار مناسب می باشند.

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/63/29763-004-F6864AF1.jpg

 ازدیاد
گیاه زرشک به وسیله پاجوش صورت می گیرد. معمولاً پاجوشهای یک تا سه ساله
را از گیاه مادر جدا کرده و می کارند. هر چه پاجوشها جوانتر باشند
امکان رشد آنها به صورت گیاه مستقل بیشتر است .جدا نمودن پاجوشها از گیاه
مادر، از ماه بهمن تا فروردین صورت می گیرد. پاجوشهای جدا شده باید سریعاً
در خاک مرطوب کشت شوند. مرحله زایشی گیاه زرشک با ظاهر شدن گلهای زرد
رنگ همراه است. معمولاً تا موقع رسیدن میوه ها می توان گلها را بر روی
گیاه مشاهده کرد.گیاه زرشک از نظر تشکیل گل ، یک گیاه روز بلند است .
معمولاً برای تقویت خاک اطراف ریشه گیاه ،‌ از کودهای دامی استفاده می
شود. در سالهای اخیر، به کار بردن کود شیمیایی فسفات آمونیم نیز متداول
گردیده است.

 

 دور آبیاری زرشک به
طور معمول 12-10 روز است و این زمان بسته به نوع خاک و شرایط آب و هوایی
تغییر می یابد هرس زرشک معمولاً در ماههای آبان تا بهمن انجام می شود و
بیشتر شامل پیراستن شاخه های خشک گیاه می گردد.

زرشک
درخچه است خاردار که بعضاً بصورت وحشی اما دانه دار در دامنه کوه های
البرز وسایر نقاط کشور دیده شده است اما زرشک کاشته شده قائنات که بنام
یاقوت سرخ مشهور می باشد از نوع بی دانه بوده که ارتفاع بوته آن 1.5و گاهی
به 2 متر می رسد برگهای آن بیضی شکل دانه دار است که این برگها به صورت
دسته ای در کنار تیغه هامی رویند ، گلهای زرد رنگ زیبای آن شامل6
کاسبرگ ، 6 گلبرگ و 6 پرچم است که در اردیبهشت و خرداد ظاهر می شود و چشم
هر رهگذری را خیره میکند. مادگی آن یک پرچم که به یک خامه کوتاه منتهی می
شود ومیوه آن سته شلمی شکل و قرمز رنگ بطول 7 تا 10 و به عرض 3.میلی متر
است محصول آن بروی شاخه های یکساله و بار آوری آن بصورت یکسالدر میان است.
این گیاه مقاوم به شوری و کم آبی می باشد که با آب و بافت خاک جنوب خراسان
سازگاری خوبی دارد.

 

 

 

 • ترکیب شیمیایی:


  برگ
  ، چوب ، پوست این گیاه دارای بربرین است که بسیار سمی می باشد. مقدار این
  آلکا لو ئید در پوست گیاه 7/1 ولی در چوب و برگ آن کمتر است. گل زرشک
  دارای آلکالوئید دیگری بنام اوکسیاکانتین و نوعی اسانس به مقدار بسیار
  جزئی است. در جوانه و ریشه زرشک به علاوه نوعی قند ، مواد زرینی ،
  موسیلاژی مواد پکتیکی وجود دارد. در پوست ریشه علاوه بر او کسیا کانتین
  آلکالوئید یهای دیگری بنام

 

2بربامین پالماتین ، کلوم بامین وژات روزیزین وجود دارد .

http://bloomsivy.com/flowering/images/Flowering_barberry_pp_01.jpg

منابع:

http://www.mommymethod.com
http://media-2.web.britannica.com
http://bloomsivy.com
http://zahan.blogfa.com
http://www.qayen.ir

/ 0 نظر / 58 بازدید