چمن و بیماری های چمن

 

فهرست مطالب

 

بیماری های چمن.............................................................................2

 

لکه برگ و حل شدن.........................................................................3

 

بلایت فوزاریومی..............................................................................4

 

لکه حلقوی نکروتیک........................................................................4

 

لکه زرد ریزوکتونیا..........................................................................6

 

لکه تابستانه /  لکه دلاری اسکلروتینیا..................................................7

 

.................................................................... Rhizoctonia Blight8

 

سفیدک سطحی( پودری ) ..................................................................9

 

بلایت تیفولا ( کپک برفی خاکستری)....................................................10

 

کپک برفی صورتی ........................................................................11

 

زنگ...........................................................................................12

 

سیاهک نواری...............................................................................13

 

قارچهای کلاهک دار......................................................................14

 

بیماری های تارهای قرمز...............................................................15

 

قارچ Fairy Ring  Pythium Blight / .........................................16

 

قارچ های کلاهک دار Mushrooms................................................17

 

کپک مخاطی / خزه و جلبک.............................................................18

زمانی که عوامل بیماری زا ( قارچ ها ) روی یک میزبان حساس ( bluegrass ) در یک شرایط محیطی مناسب ( دما ، رطوبت / آب ، نور ، مواد غذایی و فاکتورهای تنش ) هستند ، گسترش  بیماری صورت می گیرد. بیماری های چمن را همیشه نمیتوان به آسانی شناخت ، تعدادی از فاکتورهای کلیدی و علائم بیماری در شناسایی بیماری کمک می کند از قبیل اندازه و شکل گیاهان مرده و در حال مردن ، لکه های خاص روی برگها ، کیفیت سیستم ریشه ای و رنگ برگ و خصوصیات رشد ، اینکه چه موقعی از سال است و دما هنگامی که بیماری توسعه یافته است. هنگامی که می خواهیم یک بیماری چمن را تشخیص دهیم  بهتر است تیمارهایی از قبیل کود، علفکش ها ، ارتفاع چمن زنی و تناوب آن ، تعداد آبیاری و میزان آن ثبت شوند.

با وجود اینکه عملیات مدیریت خوب چمن معمولا برای جلوگیری از خسارت های جدی مناسب است،  بیماری چمن میتواند ظاهر چمن را خراب کند. عملیات تلفیقی کشاورزی برای مدیریت چمن و کنترل آفات ، نیاز به قارچکش ها را محدود می کند.  

 

گسترش بیماری ها اغلب همراه عدم اجرای مناسب روش های مدیریتی چمن می باشد : 1) انتخاب و کاشت نشاء یک رقم سازگار چمن 2) آبیاری کافی در زمان صحیح 3) کود دهی بموقع با میزان درست و تعادل عناصر غذایی 4) چمنزنی در ارتفاع توصیه شده 5) تهیه نورکافی و جریان هوا 6) نگهداری خاک با هوادهی و زهکش خوب  و 7) مدیریت لایه کاهبرگ

 

 

 

 

لکه برگ و حل شدن (Melting out )

 

لکه برگ و melting out  جزء  بیشترین و مخرب ترین بیماری های چمن bluegrass  است. melting out  به علت تاثیر قارچ Drechslera poae و لکه برگ بوسیله Bipolaris sorokiniana  ایجاد میشود. لایه کاهبرگ اضافی ، کود نیتروژن سنگین، سایه زیاد ، چمن زنی سطحی و علفکش های پهن برگ این بیماری ها را پیشرفت میدهند. حل شدن پاتوژن   D. poae همچنین میتواند موجب لکه های برگ شود و برعکس. لکه برگ پاتوژن B.sorokiniana نیز میتواند موجب علائم بیماری حل شدن شود .

 

شکل 1. لکه های ارغوانی مایل به قهوه ای با مراکز روشن گسترش یافته روی برگها و غلاف های برگ توسط قارچ عامل بیماری لکه برگ /melting out  آلوده می شوند.            (RWS)

  

لکه های برگ در هوای گرم ظاهر میشوند و به آسانی قابل تشخیص اند. لکه ها روی برگها در کناره ها رنگ های قرمز-ارغوانی مایل به قهوه ای-ارغوانی و در مراکز رنگ قهوه ای مایل به برنزه دارند.( شکل 1 )

لکه های برگ ممکن است در عرض برگ گسترش یابند و اندازه طولانی تری در عرض دارند . لکه های برگ شاید علت مرگ نوک های برگ باشند در نتیجه در چمن های نازک برگچه ها نیز آلوده شده و ممکن است بمیرند. Melting out  به صورت لکه هایی روی تیغه های برگ شروع میشود و سریعا به پایین برگچه ، طوقه ها و ریشه ها جابجا میشود. در مراحل پیشرفته زمانی که چندین گیاه در یک بخش نامنظم بزرگ می میرند. آن melting out  شناخته میشود.( شکل 2) این بخش ها شاید دامنه ای در اندازه ای از چندین اینچ تا چندین فوت داشته باشند و ممکن است یک بخش نامنظم در وسط یک چمن کامل تشکیل شود.

 

 

 

شکل 2. زمانی که طوقه ها توسط قارچ عامل لکه برگ/ melting out از بین می روند (WCS) چمن های نازک به وجود می آیند.

 

وقتی که melting out  بوجود آید کنترل آن مشکل است. فراهم کردن آبیاری و کود دهی خطرmelting out  را در چمن شما برای ارقام bluegrass کاهش خواهد داد.

به رقمKentucky bluegrass  معمولی نباید کود سنگین داده شود ، طوری که در ارقام برگزیده  bluegrass بیماری های آن گسترش پیدا می کنند.

این قضیه مخصوصا برای دوری از استفاده اضافه از کود نیتروژن و آبیاری در هردفعه   مهم است.

حذف لایه کاهبرگ اضافی- لایه ای از مواد گیاهی سفت و در هم بافته شده با بافت زنده درمیان سطح خاک و گیاهان سبز. ممکن است نیاز به قارچکش ها شود تا بیماری لکه برگ را کنترل کنند. وقتی که با یک تغییردرعملیات کشاورزی همراه میشوند ، اثر آنها به طور موقتی و مفید است.  

اگر قارچکش ها به صورت کاربردی استفاده شوند ، هنگامی که لکه های برگ مشکل جدی می باشند ، بیشترین تاثیر را دارند و وقتی بخش هایی از چمن شروع به مردن می کنند کمترین تاثیر را  دارند. زمانی که بخش های بزرگتری از melting out  می میرند.

بخش های از بین رفته ( مرده ) باید با یک واریته مقاوم دوباره بذرافشانی شوند. ارقام  bluegrass در حساس بودن به  melting out تفاوت دارند. گونه های قدیمی bluegrass معمولی خیلی حساس هستند در حالی که ارقام برگزیده معمولا کاملا مقاوم اند.

 

 

 

 

 

بلایت فوزاریومی ( Fusarium Blight )

 

 

 

شکل 3. مناطق هلالی شکل مرده یا در حال مردن چمن از علائم بیماری ترکیبی است.این بیماری قبلا" Fusarium blight "  یا syndrome " " Fusarium blight نامیده میشد که فکر می کردند یک بیماری مجزایی است که در آن قسمتهایی از چمن به صورت نقش های    " چشم قورباغه " گسترش می یابند. این هلال شکل گرفته بخشهای مرده یا در حال مردن چمن با یک مرکز سبز چمن را شامل میشود.اکنون این بیماری به صورت یک ترکیب نسبتا مشابه که شامل :

 Necrotic Ring Spot ،Rhizoctonia Yellow Patch  ، وSummer Patch است ، شناخته میشود. (شکل 3)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لکه حلقوی نکروتیک ( Necrotic Ring Spot )

 

 

 

شکل4. تجزیه کاهبرگ ها در قسمتهای آلوده چمن باعث ایجاد مناطق فرورفته یا مناطق فشرده میشود.(WCS)

 

این یک بیماری مهم در kentucky blue grass است که مخصوصا در چمن های با قدرت نگهداری بالا، معمول است.عامل لکه حلقوی نکروتیک   Leptosphaeria korraeاست. یک قارچ که بیشترین فعالیت را دربهار و پاییز دارد ، همه نشانه هایش ممکن است در سراسر فصول مشاهده شوند. اولین علائم، بخشهایی با قطر 24-6 اینچی همراه یک مخلوط همگنی از تیغه های قرمزیا کاهی رنگ در اطراف قسمت بیرونی حلقه موجب شکل گرفتن یک نقش "چشم-قورباغه" میشود. ریشه ها و طوقه های گیاهان آلوده با نوارهای سیاه از قارچ لکه های حلقوی نکروتیک پوشانده می شوند. کاهبرگ ممکن است در جاهای خاصی تجزیه شود.در هوای گرم بندرت تیغه ها قرمز به نظر میرسند.گیاهان آلوده در هوای سرد بهار و پاییز ضعیف می شوند و به گرمای تابستان و خشکسالی خیلی حساس اند. این تنش گیاهان ضعیف را به سمت مرگ می برد و ممکن است یک علائم خفیفی مشاهده شود و اگرچه قارچها ممکن است در این زمان فعال نباشند.

وقتی که حلقوی نکروتیک ایجاد شد کنترل آن سخت است و ممکن است برای 2 الی 4 سال خسارت باقی گذارد. کنترل کردن نیازهای یک مدیریت عملیاتی شامل : کنترل کاهبرگ ، تعادل عملیات کود دهی ، کاهش فشردگی خاک ، تغییر عملیات آبیاری و امکان استفاده از سموم  قارچکش.

 

لایه کاهبرگ با ضخامت کمتر از 2/1 اینچ نگهداری شود.  چمن زنی عمودی یا power raking  باید در بهار یا پاییز جهت کاهش کاهبرگ انجام گیرد. تیغه های power rake باید با نفوذ کاهبرگ به خاک هماهنگ باشد.استفاده از دستگاه چمن زنی در حذف کاهبرگ تاثیر کمتری دارد. هرس عمودی برای تاثیر کافی جهت حذف کاهبرگ ممکن است چندین سال طول بکشد. Top dressing ، یعنی پخش یک لایه نازک خاک روی چمن ، روش دیگری برای افزایش سرعت تجزیه کاهبرگ است. یک هوادهنده همچنین می تواند برای حذف توده لایه کاهبرگ و خاک استفاده شود.

 

وقتی خاک روی سطح باقی می ماند، هوا ، کاهبرگ را تجزیه می کند. هوادهی همچنین فشردگی خاک را کاهش میدهد ، نفوذ آب را بهبود می بخشد و ساختمان ریشه را توسعه میدهد.

 

در مناطقی که چمن در یکی از گونه های خاک قرار می گیرد روی گونه دیگر خاک ( برای مثال، پیت چمن روی رس سنگین ) ، اغلب ریشه های کم عمق توسعه می یابند. هوادهی به حل این مشکل کمک می کند. کاهش کاهبرگ توسط هر روشی به تنش خشکسالی تابستانه کمک خواهد کرد.

 

عملیات کوددهی باید به صورت متعادل انجام شود. باید استفاده زیاد کود ازته در بهار دوری شود. یک پوند ازت خالص در 1000 فوت مربع در اوایل سپتامبر میتواند بعد از آخرین چمن زنی ( اواخر اکتبر تا اوایل نوامبر) استفاده شود، زمانی است که چمن به خواب می رود. میزان مصرف کمتر ( 2/1 پوند ازت ) در بهار و تابستان می باشد ، مگر اینکه نیاز به رشد مداوم چمن داشته باشیم.

عملیات آبیاری باید تغییر کند، آبیاری سبک به طور همیشگی ، برای نگهداری میزان رطوبت در ارتفاع   (2-2/1) اینچی چمن. آبیاری در طول گرمای تابستان بحرانی است. اگر در طول روز آبیاری کافی صورت گیرد به  رفع گرما و تنش خشکسالی کمک خواهد کرد.

سموم قارچکش نیز اگر قبل از خسارت به کار برده شوند ، می توانند به کنترل کمک کنند. بخش های مرده می تواند با استفاده از ارقام مقاوم bluegrass یا rygrass مناسب برای چمن ها دوباره بذرپاشی شوند.

کاشت دوباره چمن معمولا تاثیری ندارد و ممکن است بیماری سریعا ظاهر شود.

 

 

 

 

  لکه زرد ریزوکتونیا( Rhizoctonia yellow patch ) 

 

 

 

شکل 5. حلقه های زرد رنگ مایل به قهوه ای احاطه کننده ی چمن سبز. این علامت "چشم-قورباغه ای" ویژگی Rhizoctonia yellow patch است.(POL)

 

Rhizoctonia yellow patch یک بیماری جدی برای   kentucky blue grass محسوب میشود.این بیماری توسط قارچ Rhizoctonia cerealis ایجاد شده و نسبت به سرما ، رطوبت ، گرما مقاوم است. اگرچه رطوبت خیلی زیاد شرایط مطلوبی برای Rhizoctonia yellow patch فراهم می نماید اما همواره روی چمن جدیدی که در خاکهای سنگین مستقر است ، خسارت وارد می کند و این وضعیت در چمن هایی با کاهبرگ سنگین و خاک فشرده نیز ممکن است ، رخ دهد.

اولین علائم بخش های 2 تا 3 اینچی از چمن سبز کمرنگ مایل به سبز- زرد هستند. این بخش ها بزودی به رنگ برنزه کمرنگ یا قهوه ای در می آیند و ممکن است اندازه شان بیشتر از 2 فوت افزایش یابند. علامت "چشم-قورباغه ای" با رنگهای سبز- زرد مایل به قهوه ای رایج است که احاطه گر مراکز چمن است. ( شکل 5)

بخش هایی که دارای ظاهر فرورفتگی مربوط به تجزیه کاهبرگ هستند. تیغه های برگ در نزدیک حاشیه در رنگهای قرمز مایل به قرمز – ارغوانی در نوک برگ به طرف پایین ادامه می یابند. لکه های برنزه با کناره های تیره ممکن است روی تیغه ها قبل از بلایت کامل گسترش یابند. علائم زمان وقوع آن در سال با لکه های حلقوی نکروتیک هم پوشانی میشوند – ریشه ها و طوقه های چمن بیمار شده توسط  Rhizoctonia yellow patch ، توده ای از ریسه های سیاه رنگ از قارچهای روی آنها را ندارند.

 

عملیات کشاورزی که برای کنترل بیماری لکه حلقوی نکروتیک گفته شد برای بیماری Rhizoctonia yellow patch استفاده میشود و تاکید بیشتری بر روی کاهش رطوبت و ایجاد تهویه در جایی که چمن فرش بر روی خاکهای سنگین است میشود و هیچ قارچکشی    در کنترل بیماری لکه زرد موثر نیست.

 

 

 

لکه تابستانه ( Summer patch )

 

لکه تابستانه توسط  قارچ Magnaporthe poa ایجاد میشود که در رقم kentucky blue grass کمتر رواج دارد. این بیماری در طول اوقات گرم تابستان بوجود می آید. اولین علائم آن بخشهای زرد با قطر 6 تا 12 اینچی می باشد. چمن در این بخش ها نازک میشود و به رنگ برنزه تغییر می یابد. اگر هوا گرم ادامه یابد ، همه قسمت های چمن ممکن است بمیرند. بخش های مرده ممکن است توسط علف های هرز پوشیده شوند.

 

رطوبت خاک در توسعه بیماری مهم است. آبیاری اضافی یا عدم آبیاری در طول هوای گرم تابستان ممکن است بیماری را شدت دهد.

 

 

 

لکه دلاری اسکلروتینیا (   ( Sclerotinia Dollar Spot

 

 

 

شکل6. بخش های لکه دار کمرنگ از چمن bluegrass آلوده شده توسط قارچی که علت لکه دلاری است.

 

لکه دلاری توسط قارچ  Lanzia spp. و Mollerodiscus ایجاد میشود . بخش های مدور 23 اینچی روی چمن های خزنده بوجود می آیند و بخش های مدور لکه دار 4 تا 6 اینچی روی چمن های  bluegrass ایجاد می کنند. این بخش ها که رنگ کاه دارند ممکن است بر روی برگ گیاهان آلوده دیده شوند.( شکل7) در اولین مرحله بیماری ، لکه های برنزه رنگ مشخصی روی برگها و نوارها گسترش می یابند ، اغلب یک مرز قهوه ای - قرمز رنگ

روی لکه های برگ دیده میشود.

 

 

 

/ 0 نظر / 220 بازدید