کشت هیدروپونیک

گیاه ، کیفیت محصول و عملکرد نام برد.

 

 

 

فرمول تولید سبزیجات به روش تجاری-کشت هیدروپنیک:

میزان (cg در 100 گالن آب)

 

 

 

 

منبع

Johnson

Jensen

Larson

Cooper

نیتروژن

105

106

172

236

فسفر

33

62

41

60

پتاسیم

138

156

300

300

کلسیم

85

93

180

185

منیزیم

25

48

48

80

گوگرد

33

64

158

68

ریزمغذیها

 

 

 

 

بر

0/23

0/46

1

0/3

مس

0/01

0/05

0/3

0/1

آهن

2/3

3/8

3

0/1

منگنز

0/26

0/81

1/3

/ 0 نظر / 59 بازدید