برداشت قارچ تکمه ای Agaricus. Biosporus

شاخص های بلوغ : قارچ تکمه ای فقط در هنگام بلوغ کامل برداشت میشود و اندازه و ابعاد نقشی در انتخاب آنها برای برداشت ندارد. در واقع زمان بلوغ هنگامی است که کلاهک قارچ کاملاً گرد و مدور شده و پره های زیر کلاهک سالم باشند. همچنین نسبت طول به ضخامت ساقه باید بسیار اندک باشد.

شاخص های کیفیت: مهمترین ویژگی کیفی در این محصول رنگ آنها است که بسته به نوع از سفید تا قهوه ای تیره متغیر است. البته انواع سفید قارچ تکمه ای متداول تر میباشد. دارا بودن یک شکل مدور، کلاهک گرد، سطح صاف و پره های سالم از مهمترین فاکتورهای کیفی در قارچ تکمه ای است. فقدان آثار تغییر رنگ، لکه و صدمات فیزیکی نیز از شاخص های مهم کیفی در قارچ تکمه ای محسوب میشود.

درجه حرات مطلوب: دمای نگهداری معمولاً بین 1.5-0 درجه سانتیگراد است. طول عمر بعد از برداشت قارچ تکمه ای در دمای 1.5 درجه بین 7-5 روز و در دمای 4.5 درجه فقط 2 روز است.

رطوبت نسبی:  به منظور جلوگیری از جدا شدن کلاهک از تنه  و نگهداری حالت صاف و براق سطح خارجی استفاده از بالاترین رطوبت نسبی یعنی 98-95 درصد ضروری است، چرا که خشک شدن معمولاً با سیاه شدن پره ها و جدا شدن کلاهک همراه است. به همین منظور بسته بندی قارچ همیشه به گونه ای انجام میشود تا حداکثر رطوبت نسبی حفظ و از کاهش آب بافتها جلوگیری به عمل بیاید.

واکنش به اتیلن:

سرعت تولید اتیلن در قارچ کمتر از 0.1 میکرومول در کیلوگرم در ساعت در دمای 20 درجه است، ضمن اینکه قارچ حساسیتی به اتیلن موجود در هوای انبار ندارد.

تاثیر استفاده از انبار با اتمسفر کنترل شده(CA): با وجود اینکه استفاده از یک ترکیب اتمسفری با 3 درصد اکسیژن و 15-10 درصد دی اکسید کربن  سرعت پوسیدگی و سیاه شدن پره ها و تنه قارچ را با کندی مواجه می کند ولیکن تمام شدن اکسیژن انبار که گاهی در اثر سوء مدیریت رخ میدهد شرایط ایده آل را برای رشد باکتری خطرناک Clostridium.botulinum فراهم میکند و به همین دلیل معمولاً کاربرد اینگونه انبارها برای قارچ دکمه ای چندان متداول نمیباشد.

صدمات فیزیکی: قارچ دکمه ای به دلیل نداشتن بافت های محافظ به آسانی در حین برداشت، جابه جایی و بسته بندی دچار آسیب میشود و لذا هرگونه فشار و یا ضربه با تاثیر بر روی قارچ دکمه ای به صورت لکه های قهوه ای بر روی آن بروز میکند.

صدمات فیزیولوژیکی: درجه حرارتهای زیر 0.6 درجه سانتیگراد موجب یخ زدگی در قارچ میشود. این علائم به صورت نقاط آبدار و نرم شدن بیش از حد و سیاه شدن پره های نمایان میشود.

آسیب ناشی از پاتوژنها( عوامل بیماری زا): بیماری ها معمولاً در مقایسه با صدمات مکانیکی نقش مهمی در ضایعات بعد از برداشت قارچ ندارند. گاهی ضایعاتی نظیر لکه باکتریایی توسط باکتری Pseudomonas spp   ایجاد میشود که چنین قارچ هایی در هنگام درجه بندی حذف خواهند شد.

نکات اساسی پس از برداشت قارچ: استفاده از خنک کردن سریع با هوای فشرده پس از برداشت قارچ به شدت توصیه میشود. همچنین دارا بودن یک تهویه خوب برای این محصول ضروری است. در ضمن قرار دادن قارچ در کنار محصولاتی مانند پیاز میتواند سبب انتقال بوی آنها به قارچ شده و لذا باید به نحوه ی ترکیب انبار نیز توجه خاص مبذول داشت.

Ref: Trevor V. Suslow and Marita Cantwell

Department of Plant Sciences, University of California, Davis,CA 95616

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
خود خودم !

وبتون خیلی قشنگه... لطف میکنید اگه لینکم کنید ... حرف هایی برای "نه"گفتن - thebest.persianblog.ir فعلا...[گل][نیشخند]