گل نیلوفر آبی

گل نیلوفر آبی Nymphea L. جنسی از تیره نیلوفر آبی ها نمفاسه Nymphaceae میباشد .

این جنس شامل ۸ تا ۱۰ گونه مختلف است که همه آنها ماندنی و روستائی میباشند .

این گیاه در آب میروید و برگهایش بشکل قلب با گلهای بزرگ سفید ، صورتی یا زرد بسته به اقسام آن که روی آب شناور است .

تکثیر :

برای زیاد کردن نیلوفر آبی کاشتن بذر آن امکان دارد ولی چون کاشتن بذر نیلوفر تا گل دادن آن چهار سال طول میکشد کمتر مبادرت به کاشتن بذر مینمایند ، مگر در مواردی که بخواهند جور تازه ای بدست آورند

/ 0 نظر / 16 بازدید