انار

انار

 

طبقه‌بندی علمی

فرمانرو:

گیاهان

دسته:

گیاهان گلدار

رده:

دولپه‌ای ها

زیررده:

Rosidae

راسته:

Myrtales

خانواده:

Lythraceae

سرده:

Punica

گونه:

P. granatum

 

نام علمی

Punica granatum

ارزش غذایی

یک عدد انار ۴۰ درصد نیاز روزانه شخص به ویتامین سی را تامینمی‌کند. همچنین، انار منبعی غنی از اسید فولیک و آنتی اکسیدان است. بر اساس تحقیقیکه در دانشگاه تربیت مدرس بر روی محتوای آنتوسیانین‌های انار ایران انجام گرفت مشخصشد که این میوه حاوی مقادیر قابل توجهی از این ترکیبات می‌باشد. خاصیت آنتیاکسیدانی انار در ارتباط با ترکیبات فنولیک است که آنتوسیانین ها در این دسته قرا رمی‌گیرند .

انار سرشار از ویتامین های A،B،C،E و قند تانن و یک ماده مفید دیگربه نام «کره ماناتین» است. انار دارای آهن و ویتامین های لازم خون‌سازی است. انارخواص درمانی خاصی دارد. این میوه در صورتی که شیرین باشد برای سینه و ریه بسیارمفید است. آب انار سنگین تر از خوردن دانه‌های انار است (یعنی گوارش آن سخت‌تراست.) مغز و دانه‌های انار ملیّن (یعنی نرم‌کننده مزاج) هستند و گوشت های فیبریدرون انار روده‌ها را تمیز می‌کند. انار با داشتن ویتامین B سبب تقویت اعصاب می‌شودو به علت داشتن ویتامین B6 ضد استفراغ بوده و درمان کننده ویار زنان باردار است. همچنین انار به علت داشتن آهن و ویتامین های موجود در آن برای خونسازی بدن مفید است وبهترین موقع خوردن آن صبح ناشتا است.

 اثرات درمانی

میوه‌ای است سرشار از ویتامین و به علت داشتن آهن و سایر عناصردیگر دیرهضم می‌باشد .خوردن دانه های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب اناراست . انار میوه‌ای است که به آن خون‌ساز می گویند و به همین علت بهترین موقع برای مصرفآن صبح و قبل از صبحانه است. انار مقوی قلب، مفرح، دفع‌کننده چربی، رفع‌کننده سموماغلب عفونتهای داخلی ، دافع حرارت می باشد و خوردن انار با پرده‌های سفید آن شکم رادبّاغی میکند، ربّ انار، برگ انار در ضعف معده ، کمی اشتها ، تهوع ، ضعف عمومی ،تصفیه خون ، خاصه در دختران جوان و دررفع میگرن بسیار مفید است. دانه‌های میوهجنگلی انار در معالجه اسهال بسیار موثر است . آب انار شیرین‌شده باشکر هم مفیداست.

درخت:

انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن حداکثر تا 6 متر میرسد و درمناطق نیمه گرمسیری میروید. گلهای انار درشت به رنگ قرمز اناری ولی بی بو میباشد. میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ میباشد. رویهمرفته در حدود بیست نوع مختلف انار که شامل واریته های بسیار متنوعی میباشد دردنیا موجود است. انار از گیاهان بومی ایران بشمار می آید، و امروزه به صورت وحشی درکلیه سواحل دریای شمال و نقاط استپی معتدل نظیر جنگلهای غرب در لرستان، کردستان،بختیاری و فارس میروید. ایرانیان از حدود سه هزار سال پیش با کشت انار آشنائیداشتند و با کشت مداوم آن در نقاط مختلف و مساعد آنرا به صورت اهلی درآورده و باسلکسیونهای متعدد موفق به کشت ارقام پر محصول و مرغوب تجاری در کلیه مناطق از جملهدر نواحی حاشیه کویر مرکزی ایران شدند. به گونه ای که هم اکنون شهرهای مستقر در اینمناطق از عمده ترین مراکز استقرار باغات انار میباشند.

 

به جز در مناطقی با زمستان سرد و طولانی، این درخت قابلیت سازگاریبا آب و هوای مختلف که دارای بهاری آفتابی و تابستانی گرم باشند، را دارا میباشد. این درخت نسبت به سرما شدیدا حساس بوده و در دمای کمتر از 12- درجه سانتیگراد کهبیش از دو روز استمرار یابد قسمت هوائی آن از بین رفته و در شرایط دمائی سردتر حتیریشه درخت نیز آسیب دیده و از بین خواهد رفت. از اینرو میباید قبل از احداث باغانار نسبت به ارزیابی آب و هوائی منطقه اقدام نموده و از وضعیت دوره های سرمایزمستانه اطلاع حاصل کرد. بطور کلی میباید از احداث باغ انار در مناطقی که برودتهوایی کمتر از 10- درجه سانتیگراد را به صورت طولانی در تناوب زمانی 30 ساله تجربهکرده اند اجتناب نمود. گرما و تابش شدید نیز موجب آفتاب سوختگی تنه و میوه درختمیشود از اینرو در مناطقی با آفتاب فراوان و تابستانی معتدل درختان انار شاداب تر ومحصول آن مطلوبتر میباشد. جهت جلوگیری از آفتاب سوحتگی میوه انار باغات موجود ازگذشته با تراکم زیاد کشت گردیده تا میوه درخت در سایه انداز شاخ و برگها از گزندآفتاب سوزان در امان باشد.

این درخت رشد سریعی داشته و پاجوشها و تنه جوشهای فراوانی تولیدمیکند. شاخه های این درخت دارای خارهای فراوان و تیز میباشد. به تجربه دیده شدهدرختان با خار فراوان محصول نازلتری تولید میکنند. به دلیل پاجوش فراوان در جوانیهرس این درخت و حذف پاجوشها باید از سال سوم به طور مستمر انجام گیرد. تا اسکلتاصلی درخت حفظ شود. درختان انار عمدتا به صورت چند تنه تربیت میشوند. بگونه ای کههمه جوانه ها و شاخه های جوان و پاجوشهای برآمده روی سه شاخه اصلی تنه درخت را بعداز سال چهارم به طور مرتب تا ارتفاع 1 متری حذف مینمایند. با افزایش سن، تنه اصلیدیگر پاجوش تولید نخواهد کرد.بر روی شاخه های انار پس از یک سالگی تا سال چهارممیخچه های تولید کننده میوه رشد میکنند، طول این میخچه ها متغیر و از یک تا 20سانتیمتر دیده شده است. در تربیت و هرس درختان انار هم اکنون سعی در جلوگیری برافزایش ارتفاع درختان و تربیت آنها تا ارتفاع حداکثر 3 متر به جهت سهولت در برداشتمحصول و افزایش سایه انداز درخت به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه آن میباشد. از اینرو رعایت تراکم کاشت (حداکثر 800 درخت در هکتار) از الزامات باغداری نوینمیباشد. جهت حفظ ارتفاع درخت سربرداری سالیانه پس از سال ششم الزامی است.

 

رده بندی علمی: نام قدیمی انار یا نار در زبان یونانی نخستین بنام (Malus Puniacus) بهمعنای سیب کارتاژیا (Apple of cartage) آمده است و از این رو نام علمی آن ازپونیکوس = کارتاژ و از کلمه گراتاتوم گرفته شده است. نام عربی آن رمّان و درانگلیسی به آن Pomegranate میگویند و رده بندی علمی آن بقرار ذیل است:

   •
گونه : ( granatum ) .......... جنس : ( Punica )
   •
راسته : ( Myrtales ) ........ خانواده : ( Punicaceae )
   •
رده : ( Angiospermae ) ..... زیررده : ( Dicoty ledoneae)

مشخصات گیاه شناسیدرخت انار

ریشه : ریشهدرخت انار بسته به نوع خاک، اندازه گودال درختکاری، قابلیت نفوذ و ریشه دوانی تا 1.5 متر بطور عمقی و عمودی و 2.5 متر به طور افقی نفوذ و گسترش دارد. و به طور کلیمقدار پراکندگی ریشه های انار به موازات سطح زمین از گسترش بیشتری برخوردار است . در احداث باغ انار توجه به کیفیت توسعه ریشه درختان انار اهمیت تعیین کننده دارد. این موضوع در بخش هرس ریشه و کوددهی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

شاخه : شاخههای انار باریک و معمولاً ناهموارند یعنی با توجه به ارقام گوناگون، دارای خارهائیبا تعداد و طول مختلف میباشند. مثلا گونه شیرین شهسوار بدون خار و انار ترش سبز ازپر خارترین واریته های انارند. شاخه ها به هنگام جوانی دارای مقطعی چهارگوش (مانندنعناع) و در رشد کامل دارای مقطعی دایره ای هستند که بر حسب واریته خارهایی با طولمتقاوت دارند. پوست ساقه تقریباً خاکستری است. درختچه انار تولید شاخه های نامنظممیکند. میوه ها در انتهای شاخه ها ی میوه دهنده که آن را میخچه یا اسپور (Spur) میگویند میرویند. اسپورها در واقع شاخه های کوچکی هستند که روی آن جوانه های میوهدهنده یا برگ تشکیل میشود. میخچه های میوه دهنده در روی شاخه ها 2 تا 3 ساله بهوجود میایند. طول آنها بر حسب سن به یک تا 20 سانتیمتر میرسد. هر میخچه میوه دهندهدر طول عمر خود 3 تا 4 مرتبه میوه میدهد.این میخجه ها بر عکس میخچه های درخت سیبدارای رشد مستقیم میباشند. اسپورهای مفید و میوه دهنده قالباً در اطراف شاخه هاتشکیل میشوند.

 

برگ : برگانارهای وحشی نیزه ای کشیده، صاف و براق، کوچک و به ابعاد 3 تا 6 در 1 تا 3سانتیمتر است. رگبرگ میانی آن سفید و مشخص میباشد،برگهای انار اهلی کامل و فاقدگشوارک یا بن برگ میباشد. برگهای جوان و چند روزه انار حنائی و عنابی رنگند وبرگهای کامل آن سبز خوشرنگ و صاف هستند که آثاری از رنگ حنائی نیز در آن جلب نظزمیکند. برگهای انار متقابل و گاهی منفرد و یا فراهم اند و تا حدودی شباهت به برگبید دارند. از نشانه های بارز ضعف عمومی درخت روشن بودن رنگ برگهای انار در اواسطبهار و ابتدای دوره رشد میباشد. آبیاری بیش از اندازه نیز در تغییر رنگ برگ ایندرخت موثر است. استفاده صحیح از کودهای آلی و دفن عمیق آن و تنظیم آبیاری و حفظغلظت بهینه محلول خاک اثر کاملا آشکاری بر رنگ و طراوت برگها دارد. تاثیر کودهایشیمیایی بر تغییر رنگ برگهای درختان انار موقتی میباشد.

 

گل : گلهایانار بی بو و به رنگهای آتشین یا قرمز مایل به نارنجی دیده میشوند در برخی گونه هایزینتی به رنگ سفید و در برخی نیز به رنگ زرد میباشند. درخت انار 3 نوبت گلدهی داردگل اول انار از اواسط فروردین پدیدار شده و بمرور تا اواسط اردیبهشت افزایش میابداین گلها به تعداد فراوان و بیشتر از نوع علفی بوده و حدود 25 درصد از کل گلها بهمیوه تبدیل و بقیه از درخت ریزش میکنند، همراه گلهای علفی درصدی از گلهای مثمر نیزریزش میکنند، میوه حاصل از گلهای اول بزرگ و بازار پسند میباشند. گل دوم انار بهتعداد محدود در اواخر بهار رویش و میوه حاصل از آن کوچک تا متوسط میباشد. گلهای سومدر اواسط تابستان به میزان محدود میروید که میوه حاصل از آن ریز و ناقص بوده وقابلیت تجاری ندارد. گلهای انار درشت و به قطر 3 سانتی متر و طول 3.5 تا 7.5 سانتیمتر و به عرض 3.8 تا 5 سانتیمتر دیده شده است. گلهای کامل به شکل زنگ یا استوانه ایهستند که دارای اعضاء نر و ماده میباشند. گلهایی انار بسته به نوع واریته دارای 4-8کاسبرگ و به همین تعداد گلبرگ میباشد، کاسه گل در امتداد نهنج قرار دارد که لوله ایگوشتی و ضخیم است، گلبرگها بعد از گرده افشانی میریزند. در حالیکه کاسبرگها تاانتها بصورت کنگره های نوک تیز روی تاج میوه انار باقی میمانند. تعداد پرچمهای گلانار نیز بسته به نوع واریته متفاوت و از حدود 218 تا 402 شمارش شده است. بساکها درانتهای میله پرچم واقع و در میان پرچمها مادگی با یک خامه منفرد و کلالهء گستردهقرار دارد.سابقاً تصور میشد گلهای انار فاقد شهد هستند لیکن در مطالعات بعدی بطلاناین مطلب ثابت شد. مثلا در واریته واندرفول (CV. Wonderful) واقع در منطقه Tucson آریزونای امریکا مقدار شهد به اضافه 27% مواد محلول بدست آوردند.

 

گلهای انار بر دو نوعند : دستهاول گلهای بارآور یا ثمری (fruitful) که بزرگتر بوده و دارای خامه و پرچم بلندهستند که در آن بساکها و کلاله ها تقریباً هم قد هستند. این گلها کشیده و قطرشان درمحل اتصال بیشتر از قطرشان در گردن گل میباشد. دسته دوم گلهای نازا و یا علفی (barren) هستند که اندازه آنها کوچکتر با خامه و پرچم کوتاه بوده و در آنها کلالهها کوتاه تر و در زیر بساکها قرار دارند. این گلها که قطرشان در محل اتصال کمتر ازقطرشان در گردن است بعداً ریزش

/ 0 نظر / 140 بازدید